Alma Apartments

Home Staging

Home staging polega na przygotowaniu nieruchomości do sprzedaży bądź do wynajmu. Celem takiego przygotowania jest zainteresowanie jak największej liczby oglądających nieruchomość, a przez to przyspieszenie sprzedaży lub wynajmu za możliwie najwyższą cenę.

Badania na rynku amerykańskim wskazują skuteczność w skróceniu czasu sprzedaży przeciętnie o 40%, a także w zwiększeniu realnej wartości nieruchomości przeciętnie
o 10%. Jednym z podstawowych założeń home stagingu jest działanie niskokosztowe.

KONTAKT:
tel. +48 609-607-706
e-mail: biuro@alma-apartments.pl